• Home
  • News
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์คนใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์คนใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการปรับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งบริหารดังนี้
1. ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
.
.
ในการนี้บุคลากร คณาจารย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมใจให้การต้อนรับ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นคนใหม่ และร่วมแสดงความขอบคุณการที่ท่านมาเป็นผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่นและแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ ของ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
.
.
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ภาพ : ชมรมนิวมีเดีย