• Home
  • News
  • ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าหารือการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าหารือการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่น

นที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าพบ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ที่การเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือการทำความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยฯ

ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / ศศิประภา ดิษลุง
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14828