ยินดีต้อนรับ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

  • จ.ขอนแก่น 40000
  • 043-283700-2
  • info@rmuti.ac.th

ติดต่อเพิ่มเติม