ที่ตั้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

  • 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

  • 40000

  • เมืองขอนแก่น

  • ขอนแก่น

  • ไทย

แผนที่สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น