• Home
  • 2019
  • พฤศจิกายน

ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าหารือการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่น

นที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เข้าพบ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ ที่การเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือการทำความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยฯ

ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / ศศิประภา ดิษลุง
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14828

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำทีมนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบึงแก่นนคร (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น นำนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับกรมราชทัณฑ์ มณฑลทหารบทกที่ 23 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพ : พิราวรรณ โสตรจ้ำ และแผนกพัฒนานักศึกษาฯ
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ที่มา : https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=14763